อัลริทึมการลดความกดของบิวมันน์

เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการอธิบายวิธีการที่ก๊าซเฉื่อยเข้าและออกร่างกายมนุษย์ เมื่อความดันบรรยากาศเปลี่ยนแปลง (ambient pressure) อัลกอริทึมนี้ถูกนำมาทำเป็นตารางการลดความกด [...]

The Bühlmann decompression algorithm

The Bühlmann decompression algorithm is a mathematical model (algorithm) which calculates inert gases entering and [...]

BCD ประเภทไหน เหมาะกับการดำน้ำของคุณ?

อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว หรือ BCD เปรียบเหมือนเสาหลักของชุดดำน้ำ [...]

Which BCD is right for You?

The buoyancy compensator device is the cornerstone of a scuba diving rig.  It holds the [...]